PAREIMI
header image 2
 
Pareimi is Grieks en betekent aanwezig zijn, aangekomen zijn, verschijnen.
Leven en werken vanuit een aanwezige houding doet een appel op onze eigen natuurlijke kwaliteiten.
Persoonlijke ontwikkeling is in wezen een proces van afleren,
loslaten en veranderen en zelf hiervoor de verantwoordelijkheid willen dragen.

 
 
WELCOME BIJ PAREIMI

 

PAtronen bepalen voor een groot deel ons functioneren. Soms kan het gebeuren dat door verkrampt om te gaan met onze patronen uiteindelijk klachten kunnen worden veroorzaakt.. Echte verandering kan uitsluitend voortkomen uit acceptatie van de werkelijke situatie. Deze werkelijke situatie is niet altijd even makkelijk, omdat we vaak aannemen dat de buitenwereld verantwoordelijk is voor ons . Door bewust te worden en inzicht te krijgen over hoe wij met de werkelijkheid omgaan, kunnen we leren dat we tot meer in staat zijn. We zullen vanuit onze natuurlijke houding gaan leven en daardoor beter met onze problemen kunnen omgaan.

REIzend in jezelf op zoek naar je eigen kwaliteiten. Inzicht verwerven in je eigen gedragspatronen en beseffen dat je vaak de neiging hebt de oplossing van anderen te verwachten. Ook leren en leven vanuit je eigen natuurlijke houding. Hierdoor ontstaat meer plezier in je leven en in je werk. Dit is wat wij zien als het perspectief/de ontwikkelingsgang voor uw cliënt.

MInder strijd met jezelf en de omgeving geeft meer ontspanning waardoor je gemakkelijker je weerstanden kunt loslaten. Je visie op je eigen functioneren verandert en langdurige klachten kunnen daardoor minder worden of zelfs verdwijnen.

Volwassen en zelfstandig worden is die mens, die flexibel en volhardend is bij het oplossen van problemen, zowel samen als alleen. De weg die leidt tot het ontwikkelen van een mens verloopt door een wisselwerking van mens en omgeving.